VELKOMMEN TIL

TRANSPORTHISTORISK FORENING

Stiftet 1990
 

Foreningen er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser, og skal fremme bevaring av kjøretøy som er 21 år eller eldre, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre. 

Foreningen skal også ivareta saker av transporthistorisk interesse etter følgende prioritering: Samarbeid med myndigheter, formidling av kjøretøy, deler og teknisk/historisk informasjon.

Vi er i dag en forening med mer enn 600 medlemmer. Disse kommer fra hele landet, og man trenger ikke å ha bil for å være medlem. Det er tilstrekkelig med interessen for gamle nyttekjøretøyer.

Vi har vårt eget medlemsblad, "Tungvektern" som kommer ut 5-6 ganger pr. år.

Der er det medlemmenes egne opplevelser hentet fra transportvirksomheten i gamle dager, artikler fra yrkesskribenter og kjøp og salg av biler/deler.

Hvert år arrangerer vi "Vognmannen". Dette er et løp for nyttekjøretøyer som 30 år og eldre. Løpet ble kjørt første gang i 1995. Det blir kjørt på Østlandet hvert år i første del av juli.
Vognmannen 2007 blir arrangert med start og mål i Lillehammer / Øyer. Se vårt medlemsblad "Tungvekter'n" eller ta kontakt.
Det arrangeres også flere løp og treff med nyttekjøretøyer rundt i landet hvor våre medlemmer gjør dette lokalt og på eget initiativ.

Vi kan nevne Transporthistorisk treff på Møre, Tungbiltreff i Trondheim, 1.maitreff i Drammen, turer fra Drammen via Vikersund hvor bilene følger Krøderbanens veterantog til endeholdeplassen med sosialt samvær. Tinnsjøtreffet ved Mæl, og Tommytreff i Svinesund / Haldenområdet i begynnelsen av oktober hvor mange markerer sesongavslutning. Sist møtte 24 tunge kjøretøyer + 200 paraplyer?, masser av regn og hyggelig prat. Vi trives i tungt samvær.
 


Erling Raade fra Jevnaker og Ben Alferink fra Holland med hver sin Steyr 586. Vognmannen 2006.


Lars Gardsteig, Rauland med Mercedes-Benz LK 1920, 1967. Tinnsjøtreffet 2006.

 

TRANSPORTHISTORISK FORENING
Boks 915, Brakerøya
3002 Drammen
Email: thf@lmk.no

Kontaktperson:
Oddvar Gjerrud, tlf 93 89 99 83

 

Antall besøkende: 14578